Welkom

FHBemiddeling staat voor Fenna Hendriks Bemiddeling. Ik houdt me bezig met zorg en begeleiding voor mensen die om wat voor reden de dagelijkse dingen niet meer in de hand hebben. In de begeleiding staat de wens van de cliënt centraal. Mijn werk is dan ook om min cliënten zo goed mogelijk te begeleiden met de dagelijkse dingen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Het in kaart brengen van de hulp die nodig is.
  • Ondersteunen bij aanvragen die nodig zijn,
  • bemiddelen bij instanties en/of schuldeisers.
  • Het op orde houden van de huishouding.
  • Het op orde houden van de financiële situatie.
  • Het ordenen van de administratie zodat er weer een goed overzicht komt.

Ik bied mensen een ruim aanbod van zorg. Hierbij kunt u denken aan persoonlijke begeleiding in het dagelijkse leven waardoor het ze mogelijk maakt om (langer) zelfstandig te kunnen wonen, maar ook aan begeleiding bij schulden en het onderhouden van contacten met schuldeisers. Hierbij hoort ook het op orde brengen en houden van de inkomsten en uitgaven. Met de cliënt kijk ik naar de hulpvraag en pas de begeleiding zo veel mogelijk aan o de individuele behoeften van de cliënt. Een belangrijk uitgangspunt is dat er niet voor elk stukje zorg een andere begeleider nodig is er een vertrouwensband ontstaat tussen  de begeleider en de cliënt.